I AM 7 CO., LTD.

เราคือผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ERP ให้กับหน่วยงานภาคธุรกิจ เอกชน และภาครัฐ เรามีบริการย้ายระบบข้อมูลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Excle, Word, Access, ขององค์กรท่าน เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลในจัดเก็บในรูปแบบ DBMS (Database Management System)

ERP Online

ซึ่งเราจะทำการสร้าง Web Application และ Mobile Application บนอุปกรณ์ มือถือ iOS และ Android ในการจัดระบบและสร้างโปรแกรมระบบ ERP ตามลักษณะประเภทธุรกิจ และตามหน่วยงานองค์กรของท่าน และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยข้อมูลยังอยู่ครบถ้วนไม่สูญหาย และปลอดภัยในการใช้งาน

Sale Order (SO)

ระบบคำสั่งขายสำหรับพนักงานฝ่ายขายของบริษัทฯ ฝ่ายบัญชีตรวจสอบเครดิตลูกค้า ก่อนส่งให้ผู้จัดการฝ่ายขายอนุมัติรายการขาย
อ่านต่อ...

Help Desk (IT)

ระบบให้ความช่วยเหลือ User ในการแจ้งปัญหาขัดข้องทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถ Ticket แจ้งเตือนผ่านทางระบบ Email ได้
อ่านต่อ...

Production (PD)

ระบบการควบคุมวัสดุ และวางแผนการผลิต ในการคำนวนวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้าในแต่ละ Lot และรองรับ BOM (Bill of Material)
อ่านต่อ...

Profile (PF)

ระบบข้อมูลประวัติส่วนตัวของพนักงานที่ใช้ระบบ เช่น ข้อมูลการบันทึกลงเวลาเข้า-ออกงาน ข้อมูลที่อยู่ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม
อ่านต่อ...

Inventory Control​ (IC)

ระบบควบคุมคลังสินค้า ใช้ในการเบิกจ่ายวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป รองรับการใช้ Lot Number และ Batch Size รวมถึงการใช้ FIFO ในเบิกจ่ายสินค้า
อ่านต่อ...

Gallery

ข้อมูลภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งจัดรวมอยู่ที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในการดูและ Share ใช้ร่วมกัน สามารถบันทึกภาพกิจกรรมย้อนหลังได้
อ่านต่อ...

Document Control (DC)

ระบบจัดการเอกสารคุณภาพภายในบริษัทฯ เอกสารคุณภาพ GMP, ISO, HACCP, FAMI-QS, การขึ้นทะเบียนเอกสารใช้งาน การออกใบ CAR การตรวจสอบภายใน
อ่านต่อ...

Transport (TS)

ระบบควบคุมวางแผนการจัดส่งสินค้า โดยสามารถจัดโซนการวิ่งขนส่งของรถ รองรับระบบ GPS รวมถึงการตัดสินค้าออกจาก Stock Card
อ่านต่อ...

Admin (AD)

ระบบ "ผู้ดูแลระบบ" ให้สามารถตรวจสอบ User ในการเข้าใช้งานแต่ละ Module Application ได้สามารถกำหนดสิทธิ์ Premission ในการใช้งานแต่ละโปรแกรม
อ่านต่อ...WEB APPLICATION


Help Desk Service 3.1

โปรแกรมระบบแจ้งซ่อมเครื่องอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สำนักงาน เหมาะสำหรับกับหน่วยงาน IT เพื่อจัดบันทึกประวัติการ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์หรือ ครุภัณฑ์ในหน่วยงาน บันทึกค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง และสามารถเก็บเป็น KPI รายงานการปฏิบัติงานหน่วยงานสารสนเทศประเมินผลปลายปี สามารถ ดูกราฟรายงาน และระบบแจ้งเตือนผ่านทางระบบ Email

อ่านต่อ...   ดูวีดีโอ...

Document Control 1.1

โปรแกรมจัดเก็บควบคุมเอกสารคุณภาพ เหมาะสำหรับองค์กรหน่วยงานที่มีเอกสารขอขึ้นทะเบียนเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่ DC เพื่อทำการควบคุมในการแจกจ่ายเอกสารภายในองค์กร และการควบคุมเอกสารจากภายนอก ตัวโปรแกรมสามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน และสามารถบันทึก เก็บประวัติการ Download เอกสารนำไปใช้งานได้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเอกสารตามระบบมาตราฐาน ISO GMP HACCP

อ่านต่อ...   ดูวีดีโอ...

E-Shelf Book 1.1

โปรแกรมสำหรับทำ E-book ภายในสำนักงานหรือบริษัทหรืองค์กร โปรแกรมสามารถสร้าง Catalog สินค้าในบริษัท หรือ Magazine หรือเป็นหนังสือวารสาร ทางวิชาการ ให้กับหน่วยงานองค์กร ตัวโปรแกรมสามารถ Import ไฟล์ PDF JPG PNG ตัวโปรแกรม E-Shelf Book สามารถ ใช้งานบน iPad iPhone Android สามารถใส่เสียงอ่านหนั้งสือได้ สามารถใส่ Youtube ในรูปเล่มหนังสือได้

อ่านต่อ...   ดูวีดีโอ...

CONTACT INFO

logo_iam7

บริษัท ไอเอเอ็ม 7 จำกัด 14/3579 หมู่ 14 ซ.บัวทองธานี 24 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 หมายเลข LINE : 080-7786781

Scan QR Code